Vad är PDT?

- Psykodynamisk psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandling med regelbundna samtal under en kortare eller längre tid. Beroende på längden av terapin är psykoterapeuten mer eller mindre aktiv med att ställa frågor och att hålla ett bestämt fokus. I en längre kontakt kan fria tankar, känslor och associationer få mer utrymme. Psykodynamisk psykoterapi har utvecklats från psykoanalysen under dryga hundra år där mycket har både förkastats och tillkommit genom åren. Modern psykodynamisk psykoterapi baseras numera på samlade erfarenheter, omfattande psykoterapiforskning och nutida utvecklingspsykologi. Olika teoretiska utgångspunkter inom det psykodynamiska fältet har visat sig ha god effekt i behandlingen av flertalet symtom på psykisk ohälsa.

Psykodynamisk psykoterapi är individuellt utformad i ett förtroendefullt möte mellan psykoterapeut och patient med syftet att söka förståelse för den enskilda unika individen och hens svårigheter. I denna relation undersöker psykoterapeut och patient tillsammans de ofta svåra och fördolda känslor, tankar, fantasier och impulser som finns. Tillsammans bearbetar man patientens problematiska livsmönster som hen bär med sig sedan uppväxten, och huvuddelen består oftast i att arbeta med hur dessa känslor, tankar, beteenden och relationsmönster tar sig uttryck i patientens nuvarande liv. En viktig del i behandlingen handlar om att de problematiska livsmönstren även blir synliga i relationen med psykoterapeuten. Undantag är arbete med svåra traumatiska erfarenheter där psykoterapin består mycket mer av att bearbeta minnen och känslor från dessa upplevelser, men fortfarande med en koppling till hur traumat påverkar livet här och nu.

Psykoterapi syftar ofta inte endast till symtomlindring vid exempelvis nedstämdhet och ångest, utan målet är också att utveckla individens psykologiska förmågor och resurser, och att få ökad förståelse för orsaken till lidandet. Detta ger individen större möjligheter att ta sig an livets alla krav och utmaningar och klara sina relationer på ett mer tillfredsställande sätt. När kunskap och förståelse kring sig själv och andra ökar får personen större frihet att göra konstruktiva val i livet vilket i förlängningen ger en bättre livskvalitet.

Kontakta mig för tidsbokning

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning samt specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi med särskild kompetens för barn, ungdomar och familjer.

Psykolog Ida Welbourn

-Samarbetar med Region Skåne

Psykoterapi

Parterapi

Familjeterapi

Barn & Ungdom

Konsultation

Information

Stacks Image p759_n35
Stacks Image p759_n84
Stacks Image p759_n194

Mottagning

Psykodynamiskt Centrum
Lilla Nygatan 3, plan 2
Malmö

Postadress

Ida Welbourn
Psykodynamiskt Centrum
Lilla Nygatan 3
211 38 Malmö

Kontakt

0767-94 16 34
Julafton

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
Kontakta oss
Maila denna sidan
Skriv ut denna sidan
RSS Feed
Personuppgiftspolicy