Ida Welbourn

- Leg psykolog och leg psykoterapeut

Stacks Image 727

Jag har 17 års erfarenhet som psykolog främst med barn och deras föräldrar, enskilt och tillsammans. Som klinisk psykolog har jag arbetat med utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och barnhälsovården samt konsultation/ handledning, utredning och utbildningsinsatser inom skola och förskola.

Som psykoterapeut har jag arbetat med individuella långtidsterapier för unga och vuxna inom Hälsovalet samt med parterapi och familjerådgivning. Grunden för mitt arbete som psykoterapeut är psykodynamisk teori med fokus på behandling utifrån teorier om anknytning, affekter, mentalisering och relationer.

Jag erbjuder även terapi på engelska.

Utbildningar

Stacks Image 667
Legitimerad psykolog
Psykologprogrammet, Lunds universitet.
Femårig universitetsutbildning som leder till psykologexamen. Därefter krävs ett års praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) för att få psykologlegitimation, vilken utfärdas av Socialstyrelsen.
Legitimerad psykoterapeut
Psykoterapeutprogrammet, Lunds universitet.
Treårig vidareutbildning på halvfart under samtidig yrkesutövning i sin profession. Efter psykoterapeutexamen utfärdas legitimation av Socialstyrelsen. Psykodynamisk inriktning och särskild kompetens för barn, ungdomar och familjer.
Specialistpsykolog
Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi.
Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.
AnknytningsBaserad FamiljeTerapi ABFT
Specialistgrundande utbildning och mångårig metodhandledning.
En evidensbaserad korttidsmetod för behandling av deprimerad/nedstämd/suicidal ungdom tillsammans med hens föräldrar.
Grundutbildning (pre-core) i ISTDP. Nu under utbildning i ISTDP Core
Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy.
Individuell affektfokuserad psykoterapi på psykodynamisk grund som främst riktar sig till personer över 18 år.
Grundutbildning i EFT
Emotionally Focused Couple Therapy eller Emotionellt Fokuserad Parterapi.
En evidensbaserad parterapimetod med fokus på parets emotionella samspelsmönster.

Jag är medlem i:

Sveriges Psykologförbund

Psykoterapicentrum

Södra Sveriges Barn- och Ungdomsterapeutiska förening

Kontakta mig för tidsbokning

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning samt specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi med särskild kompetens för barn, ungdomar och familjer.

Psykolog Ida Welbourn

-Samarbetar med Region Skåne

Psykoterapi

Parterapi

Familjeterapi

Barn & Ungdom

Konsultation

Information

Stacks Image p566_n35
Stacks Image p566_n84
Stacks Image p566_n194

Mottagning

Psykodynamiskt Centrum
Lilla Nygatan 3, plan 2
Malmö

Postadress

Ida Welbourn
Psykodynamiskt Centrum
Lilla Nygatan 3
211 38 Malmö

Kontakt

0767-94 16 34
Julafton

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
Kontakta oss
Maila denna sidan
Skriv ut denna sidan
RSS Feed
Personuppgiftspolicy